Ph.D. Fellows

Subhamoy Dutta

Subhamoy Dutta

2017-Present

Krishna Bhavsar

Krishna Bhavsar

2017-Present

Bhanu Priya

Bhanu Priya

2018-2023

Chinamayee Shukla

Chinamayee Shukla

2018-Present

Shubham Sharma

Shubham Sharma

2018-Present

Vinod Maurya

Vinod Maurya

2018-2023

Dipeshwari Shewale

Dipeshwari Shewale

2018-2023

Chaithra Mayya

Chaithra Mayya

2019-2023

Deepshikha Ghosh

Deepshikha Ghosh

2019-Present

Rajesh Hadiya

Rajesh Hadiya

2019-Present

Udisha Singh

Udisha Singh

2019-Present

Ishani Morbia

Ishani Morbia

2020-Present

Sumedha Shah

Sumedha Shah

2020-Present

Sreejith B. Nair

Sreejith B. Nair

2020-Present

Sapna Bisht

Sapna Bisht

2020-Present

Krishna

Krishna

2020-Present

Gitanjali Swarup

Gitanjali Swarup

2020-Present

Payal Vaswani

Payal Vaswani

2021-Present

Sanchari Swarupa

Sanchari Swarupa

2021-Present

Sayantoni Chaudhuri

Sayantoni Chaudhuri

2021-Present

Aditi Saha

Aditi Saha

2021-Present

Shashank Kumar Singh

Shashank Kumar Singh

2021-Present

Akash Chandra

Akash Chandra

2021-Present

Kratika Mujmer

Kratika Mujmer

2021-Present

Pankaj Yadav

Pankaj Yadav

2021-Present

Ankur Singh

Ankur Singh

2021-Present

Axita Patel

Axita Patel

2021-Present

Priti Kanik

Priti Kanik

2022-Present

Shriyansh Srivastava

Shriyansh Srivastava

2022-Present

Himanshi Chaudhary

Himanshi Chaudhary

2022-Present

Praveen Bishnoi

Praveen Bishnoi

2022-Present

Tanuja Bhardwaj

Tanuja Bhardwaj

2022-Present

Efftesum Rahaman

Efftesum Rahaman

2022-Present

Hema Naveena A

Hema Naveena A

2022-Present

Hemal Bhalla

Hemal Bhalla

2022-Present

Jagruti Manoj Patil

Jagruti Manoj Patil

2022-Present

Nihal

Nihal

2022-Present

Shritilekha Dash

Shritilekha Dash

2022-Present

Aniruddha Dan

Aniruddha Dan

2022-Present

Dhrubjyoti Sharma

Dhrubjyoti Sharma

2022-Present

Hitasha Vithalani

Hitasha Vithalani

2022-Present

Karthik S

Karthik S

2022-Present

Snigdha Sk

Snigdha Sk

2022-Present

Subhojit Ghosh

Subhojit Ghosh

2022-Present

Vivek S

Vivek S

2022-Present