M.Tech Students

2022-2024 BATCH

Harshil Dave

Harshil Dave

2022-Present

Pratiksha R

Pratiksha R

2022-Present

Safya Nasir

Safya Nasir

2022-Present

Sakshi Oza

Sakshi Oza

2022-Present

Sampurna Guha

Sampurna Guha

2022- Present

Sritama Saha

Sritama Saha

2022-Present

Subhankar Raha

Subhankar Raha

2022-Present

Vidushi Agarwal

Vidushi Agarwal

2022-Present

2023-2025 BATCH

Abhishek Dharvia

Abhishek Dharvia

2023-Present

Aishwarya Satyanarayana

Aishwarya Satyanarayana

2023-Present

Aitijhya Kar

Aitijhya Kar

2023-Present

Anisha Kamble

Anisha Kamble

2023-Present

Ankesh Kumar

Ankesh Kumar

2023-Present

Anwesha Behera

Anwesha Behera

2023-Present

Aryaman Ghosh

Aryaman Ghosh

2023-Present

Ashish V

Ashish V

2023-Present

Ashwin Rajeev

Ashwin Rajeev

2023-Present

Bharothu sowjanya

Bharothu sowjanya

2023-Present

P Chithra

P Chithra

2023-Present

Garima Gupta

Garima Gupta

2023-Present

Meduri Ruthwick

Meduri Ruthwick

2023-Present

Rahul R Nair

Rahul R Nair

2023-Present

Rucha Mehta

Rucha Mehta

2023-Present

Sebika Panja

Sebika Panja

2023-Present

Shreyash Apotikar

Shreyash Apotikar

2023-Present

Sneha Swain

Sneha Swain

2023-Present

Sourabh Parmar

Sourabh Parmar

2023-Present

Spikey dogra

Spikey dogra

2023-Present

Thakur Prasad Mishra Daby

Thakur Prasad Mishra Daby

2023-Present

Vishnu A M

Vishnu A M

2023-Present